Inici » Promoció Econòmica i Ocupació Social (AODL) » Foment de l'ocupació

PER TEMES

 

ÀREA DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ


 

Integrada en l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local de l'Ajuntament, el seu objectiu fonamental és promoure la contractació laboral de les persones aturades.

Per a complir amb aquesta finalitat, comptem amb dues línies de treball fonamentalment. Per una banda la intermediació laboral, consistent a posar en contacte les demandes d'ocupació amb les ofertes (les persones aturades amb els ocupadors). Per altra banda, l'orientació laboral, consistent en la realització d'activitats, tant a nivell individual com a nivell grupal, amb l'objectiu que els usuaris puguen incrementar la seua compatibilitat amb el mercat de treball i la seua adaptació a la constant evolució.

 

Intermediació laboral

Per aquesta faena comptem amb el marc d'una Agència de Col·locació, homologada pel SERVOF (Cod. Autoritz. 1000000097), en la qual les persones que així ho sol·liciten passen a ser usuàries de l'Agència aportant el seu curriculum professional i donant d'alta el seus perfils professionals en la base de dades pròpia, mitjançant entrevistes personals que es mantenen amb els interessats. D'aquesta manera, a través d’un encreuament de dades amb les ofertes, podem remetre als empleadors l'accés als perfils professionals que més s'apropen a la seua demanda de treballadors.

 

Per a donar-se d'alta com a usuaris de l'Agència de Col·locació poden fer-ho mitjançant l'accés web o sol·licitant cita prèvia al telèfon 964303249. Tant en un supòsit com en l'altre es necessària una primera entrevista personal en profunditat, a fi d’identificar el perfil dels demandants d'ocupació i, en conseqüència, determinar quines accions són les més adequades per al seu acompanyament en la recerca d'ocupació. Per altra banda ha de renovar aquesta demanda d'ocupació cada sis mesos de manera presencial.

 

Orientació laboral

És un servei que s’oferix als usuaris de l'Agència de Col·locació amb el fi d'incrementar la seua ocupabilitat o sintonia amb el mercat de treball. S’utilitzen accions grupals com jornades informatives, cursos, tallers, etc. als quals es convida a participar als usuaris i també es mantenen entrevistes personals de seguiment de les accions que realitzen les persones en recerca d'ocupació amb el fi de contribuir al desenvolupament del seu itinerari professional i laboral.

 

Programes d'ocupació social

Una tercera via de foment de l'ocupació és la contractació directa per l'Ajuntament de personal mitjançant iniciatives pròpies de Plans d'Ocupació Locals impulsats pel mateix Ajuntament o a l'empara de les convocatòries d’ajudes promogudes per la Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial de Castelló o l'Administració estatal. Són programes en els quals la selecció i contractació es realitza amb criteris de caràcter social per a afavorir la inserció laboral de les persones amb més dificultats d'accés al treball per pertànyer a col·lectius de difícil inserció.

 

 

Localització

Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià
C/ Jutge Manuel Gual i Miravet 1, baix
12560 Benicàssim (Castelló)

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores
Sol·licite cita prèvia al tel. 964 30 32 49

Contacte

Telf.: 964 303 249

aedl@benicassim.org