Inici » Servei d'Informació Ciutadana (i Registre General) » SIGNATURA DIGITAL: INFORMACIÓ I OBTENCIÓ

PER TEMES

 

SIGNATURA DIGITAL: INFORMACIÓ I OBTENCIÓ


L'Agència de Tecnología i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV) proporciona als ciutadans, les empreses i les Administracions Públiques els mecanismes de identificació telemàtica segura en els tràmits administratius a través d'Internet: els certificats digitals i les tecnologies asociades.

 

Són objectius de l'ACCV:

Oferir als ciutadans, a les empreses, a les Administracions Públiques, a les Universitats i als Col·legis Professionals els instruments necessaris per a garantir la seguretat i la validesa legal de les transaccions telemàtiques.

Contribuir al desenvolupament d'aplicacions i servicis telemàtics i fomentar-los, en benefici dels ciutadans, les empreses i les Administracions. Per a la consecució d'este objectiu és crucial la coordinació i la interoperabilitat tècnica entre les Administracions i d’altres Prestadors de Servicis de Certificació.
Potenciar la formació de ciutadans i empleats públics a través d'accions formatives específiques (cursos impartits a través de la plataforma de e-formació de la Generalitat).
Proveir del suport necessari en l'ús de les noves tecnologies, a fi d'aconseguir el desenvolupament d'una cultura digital que facilite el desenvolupament de la societat de la informació a la Comunitat Valenciana.
Promoure la col·laboració tècnica i el reconeixement mutu entre la ACCV i altres Prestadors de Servicis de Certificació amb mires a la universalització de l'ús dels certificats.er la ACCV es pot generar la firma electrònica reconeguda, que és equivalent a la manuscrita.

 

Com obtindre el seu certificat digital de l'ACCV

L'Ajuntament de Benicàssim és Punt de Registre d'Usuari (PRU). Açò vol dir que qualsevol persona, física o jurídica que desitge obtindre el seu certificat digital, pot obtindre'l personant-se en l'Ajuntament de Benicàssim, en el departament del Servei d'Informació Ciutadana, de dilluns a divendres (excepte festius) en horari ininterromput de 8 a 17 h.

Per a la seua obtenció hauran de personar-se en el citat departament amb el seu document d'identificació (DNI, NIE, etc.). 

 

Altres maneres d'obtindre el certificat digital

En l'actualitat, a més de l'ACCV, és possible accedir amb certificats electrònics dels següents proveïdors de serveis de certificació (aquest conjunt de certificats es troba contínuament baix ampliació):

  • -DNI electrònic (Ministeri de l'Interior)
  • -CATCERT (Agència Catalana de certificació)
  • -FNMT-RCM (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda)
  • -Izenpe (Izenpe SA, Empresa de certificació i serveis)
  • -Camefirma (Autoritat de certificació de les cambres de comerç espanyoles)

 

Avantatges de la certificació

El certificat digital és l'únic mitjà que permet garantir tècnicament i legalment la identitat d'una persona en Internet. Es tracta d'un requisit indispensable perquè les institucions puguen oferir servicis segurs a través d'Internet. A més:

  • El certificat digital permet la firma electrònica de documents: El receptor d'un document firmat pot tindre la seguretat que este és l'original i no ha sigut manipulat i l'autor de la firma electrònica no podrà negar l'autoria d'esta firma.
  • El certificat digital permet xifrar les comunicacions. Només el destinatari de la informació podrà accedir al contingut d’esta.

En definitiva, el principal avantatge és disposar d'un certificat que li estalviarà temps i diners en realitzar tràmits administratius en Internet, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.

Per a més informació, consulteu la pàgina web de l'ACCV (www.accv.es)