Inici » Ocupació pública » Treball públic

PER TEMES

 

Ocupació pública. Oposicions


AVÍS: Es recorda que l'ESTAT D'ALARMA estableix la suspensió dels terminis administratius dels procediments no finalitzats a data de 14/03/2020.

BASES GENERALS PER A L'ACCÉS AL TREBALL PÚBLIC EN L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM 

PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA DE L'ANY 2018

Aprovació definitiva Plantilla Pressupostària any 2018.Publicada en BOP 76 del 26/06/2018. 

Oferta d'Ocupació Pública: : Publicada en el BOP 95 de 09-08-2018.

BORSA DE TREBALL D' AUXILIARS DE BIBLIOTECA

Borsa de Treball d' Auxiliars de Biblioteca. Publicada en BOP 19/10/17 

CONSERGE D'ESCOLA INTERÍ/INA

Publicació de Borsa de Treball en BOP 7/04/2018 

BORSA DE TREBALL D'ORDENANCES DE BIBLIOTECA

Constitució de Borsa de Treball d'Ordenances de Biblioteca.

BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/TIVES

ANUNCI DECRET CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL. PUBLICAT BOP CASTELLÓ NÚM. 103 DE 28/08/2018. 

  BORSA DE TREBALL D'OPERARIS/ÀRIES POLIESPORTIU

ANUNCI de creació de Borsa de Treball.  Publicada en BOP 83 del 12/07/2018.

OFICIAL DE MANTENIMENT INTERÍ/INA

Borsa de Treball d' Oficial de Manteniment. Publicada en BOP del 8/06/19.

BORSA DE TREBALL DE T.A.G.

Anunci de 31 d'octubre de 2019. Constitució de Borsa de Treball de Tècnics/as d' Administració General. PROCÉS SELECTIU FINALITZAT.

PROGRAMA FOMENT D' OCUPACIÓ EMPUJU / ORDENANÇA

Acta de selecció Ordenança del 17/09/19

Termini de reclamacions o al·legacions 5 dies hàbils, del 18 al 24 setembre 2019, inclós.

PROGRAMA FOMENT D' OCUPACIÓ EMCUJU / TÈC. TURISME

Acta de selecció Tècnic/a Turisme del 17/09/19

Termini de reclamacions o al·legacions 5 dies hàbils, del 18 al 24 setembre 2019, inclós.

PROGRAMA FOMENT D' OCUPACIÓ EMCUJU / TÈC. OCUPACIÓ

Acta de selecció Tècnic/a Ocupació del 17/09/19

Termini de reclamacions o al·legacions 5 dies hàbils, del 18 al 24 setembre 2019, inclós.

PROGRAMA FOMENT D'OCUPACIÓ EMCORP / OPERARIS BRIGADA

Acta de selecció 2 Operaris Brigada de data 22/10/19

Termini de reclamacions o al·legacions 5 dies hàbils, del 23 al 29 octobre 2019, inclós.

 BORSA DE TREBALL D'ENGINYER/A D'OBRES PÚBLIQUES

Bases constitució d'una Borsa de Treball temporal ITOP. Publicades en BOP del 6/02/2020 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 7 al 17 de febrer de 2020, inclós.

Llista provisional d' aspirants admesos/ses i exclosos/ses. Data de celebració del primer exercici de l'oposició: 14/04/2020 a les 10:00h. 

PROCÉS SELECTIU DOS PLACES AGENTS DE POLICIA LOCAL FUNCIONARIS DE CARRERA

Bases del procés selectiu. Publicades en BOP del 03/02/2020 y BOE del 12/03/2020

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 13 de març al 14 d'abril de 2020, inclós.

NOTA: Si el/la aspirant figura com a demandant d'ocupació en els Centres Servef de la Generalitad o organisme equivalent amb una antiguitat mínima de 6 mesos, s'aplicarà una reducció del 90 per cent sobre la tarifa. La condició de demandant d'ocupació haurá d'acreditar-se acompanyant el DARDE a la instància.  

PROCÉS SELECTIU DE TRES PLACES D'OFICIAL DE POLICIA LOCAL FUNCIONARIS DE CARRERA

Bases del procés selectiu. Publicades en BOP del 03/02/2020 y BOE del 12/03/2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 13 de març al 14 d'abril de 2020, inclós. 

BORSA DE TREBALL D'OPERARIS DE LA BRIGADA D'OBRES A TRAVÉS DEL SISTEMA D'OPOSICIÓ

Bases del procés selectiu. Publicades en BOP del 15/02/2020 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 16 de febrer al 25 de febrer de 2020, inclòs

 

BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS DE TURISME A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONCURS

Bases del procés selectiu. Publicades en BOP del 3/03/2020

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 4 al 13 de març de 2020, inclós