Inici » Normalització Lingüística » Servei de dinamització lingüística

PER TEMES

 

Servei de dinamització lingüística


  • Orientació i suport a iniciatives relacionades amb la normalització lingüística.
  • Oficina Municipal de Promoció de l'Ús del Valencià (articles de presentació)
  • "Decàleg per a la convivència lingüística"
  • "Viu en valencià". Relacions amb l'Administració
  • "De compres en valencià"

L'Oficina Municipal de Promoció de l'Ús del Valencià

(Article publicat en la revista "Apunts de Cultura". Estiu de 1999)

Com molts ja deveu saber, s'ha posat en marxa a l'Ajuntament de Benicàssim l'Oficina Municipal de Promoció de l'Ús del Valencià. Aquesta Oficina té com a finalitat principal la de donar compliment al Reglament Municipal de Normalització Lingüística, aprovat per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores, amb el qual es pretén regular l'impuls del valencià com a vehicle normal de comunicació en tot l'àmbit municipal i donar més suport legal a les iniciatives tendents a aconseguir l'equilibri entre les dues llengües oficials de la nostra Comunitat.

Amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia i de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, la nostra llengua aconseguia una validesa oficial que li havia estat negada des de feia quasi tres-cents anys (us sona el Decret de Nova Planta?). En tot aquest temps els hàbits socials en favor de l'establiment del castellà com a llengua única de l'Administració, de l'intercanvi comercial i de la vida pública en general es van afermar tant com van voler, relegant el valencià a l'àmbit familiar i col?loquial, convertint-se en una llengua "d'anar per casa" o, com a màxim, "del carrer". Encara ara hi ha molta gent que considera que s'ha d'utilitzar el castellà per a les coses "serioses" i el valencià per "pegar la xarradeta". Canviar aquests hàbits, buscant l'equilibri, és l'objectiu d'allò que es coneix com normalització lingüística. I ja s'ha fet molta faena des de fa uns quants anys.

La història no pot ser una excusa per encongir els muscles i pensar que les coses estan ja massa fixades. El món de l'ensenyament ens ha demostrat que és possible una societat en què el respecte i l'ús normal de les dos llengües que es parlen i en què s'escriu en la nostra comunitat és perfectament possible, simplement amb unes petites dosis de cultura i de tolerància. L'esforç per estendre aquest model a la vida quotidiana forma part de l'esforç per viure en un món millor.

Amb aquesta filosofia naix l'Oficina Municipal de Promoció de l'Ús del Valencià, amb el desig de garantir, en primer lloc, l'opció lliure de cadascú per comunicar-se amb l'Ajuntament, oralment i per escrit, en valencià o en castellà. Però també amb l'ambició de donar a entendre que és positiu que ens facilitem les coses els uns als altres per tal de conviure vint-i-quatre hores al dia en la llengua que triem.

Ara bé, la manera com es concreta tot això ha de ser necessàriament recíproca. Des de l'Ajuntament s'ha d'intentar predicar amb l'exemple. El Reglament Municipal de Normalització Lingüística i l'Oficina de Promoció de l'Ús del Valencià pretenen assegurar l'oferta, però cal també fer explícita la demanda. De res no val tenir les instàncies en valencià si no les demanem, no portaran impresos de la Declaració de Renda en valencià als estancs si no els sol?licitem, els bancs i les caixes d'estalvi no faran talonaris de xecs en valencià si no preguntem si en tenen, els i les turistes no veuran la diferència entre Benicàssim i Torremolinos si no els demostrem que la llengua d'ací també és el valencià (per exemple en les cartes dels restaurants) i se n'aniran sense haver-nos conegut realment...

La responsabilitat per fer del valencià una llengua perfectament vàlida és de l'Ajuntament només en tant que representant de la societat de Benicàssim. És per això que la normalització és un dret i un deure de totes i de tots. Perquè el món està ple de gent, però la nostra llengua només ens té a nosaltres.

Així som i així hem de mostrar-nos.


Què és la normalització?

(Publicat en el llibret de festes en honor a San Tomàs de Villanueva. Setembre de 2000)

Normalització lingüística: procés sociocultural a través del qual una llengua s'adapta a una regulació ortogràfica, lèxica i gramatical i, al mateix temps, accedeix a àmbits d'ús lingüístic fins aleshores reservats a una altra llengua o varietat d'aquella.

Els valencians i valencianes vivim en una societat on conviuen dues llengües oficials en igualtat legal de condicions i drets.
Això és normal.

Les persones valencianoparlants utilitzen la seua llengua sempre que volen per a parlar amb altres persones i tenen, a més, la capacitat per a conéixer i utilitzar el castellà sempre que ho consideren convenient.
Això és normal.

Moltes persones valencianoparlants quan han de comprar cigrons, creïlles o fer fotocòpies deixen una nota a la nevera que diu “comprar garbanzos, patatas. Hacer fotocopias”.
Això no és normal.

Les persones valencianoparlants quan van al restaurant i no saben si volen carn o peix poden agafar la carta i triar “carnes” o triar “pescados”.
Això no és normal.

Moltes persones valencianoparlants quan van a l'Ajuntament diuen: “Hola bon dia, vinc a demanar els permisos necessaris per açò i per allò”. Després ho demanen per escrit: “Solicito los permisos necesarios para esto y para aquello”.
Això no és normal.

Moltes persones valencianoparlants fan la declaració de la Renda en castellà per si a la Delegació de Castelló no els entenen.
Això no és normal.

Cada volta més persones coneixen i utilitzen l'Oficina Municipal de Promoció de l'Ús del Valencià de l'Ajuntament de Benicàssim perquè els agrada la normalitat.
Si vols, vine i pregunta.

La nostra convicció que la nostra llengua es mereix ocupar el lloc que qualsevol llengua moderna oficial ocupa en la comunitat que li és pròpia és una il·lusió i un interés que tenim la satisfacció de compartir amb tots aquells i totes aquelles que no només coneixen o utilitzen el valencià, sinó que, a més, se n'alegren de poder-ho fer.