Inici » Platges (manteniment) » Informació general - Manteniment de platges

PER TEMES

 

Manteniment de platges


Ubicació

Ajuntament de Benicàssim
Carrer Metge Segarra, núm. 4, 2a planta
12560 Benicàssim (Castelló)

Horari d’atenció del tècnic

De dimarts a dijous de 12 a 14 hores
Sol·liciteu cita prèvia

Contacte

Tel. 964 30 09 62 

 

Àrees

- Obres i serveis: Neteja i manteniment de les platges i infraestructures

- Sanitat: Salvament i Socorrisme, qualitat de l’aigua i abalisament

- Serveis Públics: Pla d’explotació de platges

- Turisme: Q-Qualitat

- Medi ambient: Neteja del passeig i oasi de palmeres


Objectius del manteniment de les platges

- Millorar l’aspecte visual de les platges i afavorir-ne l’ús, mantenint la biodiversitat costanera i sense alterar-ne els perfils, i aplicant criteris geomorfològics i ambientals de gestió

- Cobrir tota la superfície possible: arena eixuta i humida, vora i espigons.

- Arreplegar deixalles de qualsevol grandària i naturalesa.

- Deixar l’arena al mateix lloc i evitar pèrdues de volum i superfície.

- Oxigenar l’arena per l’acció de l’aire i dels raigs ultravioletes solars mitjançant el seu rastellat.

- Treballs compatibles i respectuosos amb el medi ambient.

- Evitar al màxim les molèsties als usuaris de les platges

Horaris de neteja

Temporada alta (del 15 de juny al 15 de setembre)

Neteja mecànica i manual diària (inclosos diumenges i festius).

Temporada mitjana (Pasqua i pont del 9 d'Octubre)

Neteja mecànica i manual en dies alterns.

Temporada baixa (resta de l’any)

No hi ha freqüència establida, es realitza segons les necessitats. Mínim: neteja mecànica i manual quinzenal.

Neteja de lavabos fixos del passeig

Freqüència segons la temporada, realitzats per una empresa especialitzada.

Funcions

La neteja i el manteniment de les platges és realitzada amb recursos municipals, a través de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis, tot i que altres àrees municipals gestionen altres aspectes que influeixen directament en la qualitat i en els serveis de les nostres platges, com per exemple el Pla d’Explotació de Platges, l’abalisament per a embarcacions, el salvament i socorrisme, la Q-Qualitat, la neteja del passeig marítim, etc.

Les funcions referents al manteniment de les platges, són:

- Condicionament mecànic de la zona humida: eliminació de desnivells, desempedregat de l’arena i retirada de residus.
- Neteja mecànica (**), rastellat i anivellació de l’arena eixuta.
- Neteja manual de la superfície d’arena i buidatge de papereres.
- Eliminació d’algues quan n’hi haja molta acumulació i retirada a abocador autoritzat.
- Neteja i condicionament de les passarel·les de fusta que donen accés al mar.
- Manteniment de les dutxes, llavapeus i lavabos fixos del passeig marítim.
- Canalització de les eixides d’aigües pluvials en l’arena.
- Neteges especials amb motiu d’actes lúdics o activitats esportives.
- Actuacions especials en temporals i en pluges torrencials d’eliminació de residus i rases i de restauració a l’estat i condicions normals de les platges.

(**) La neteja mecànica consisteix en un rastellat o garbellament de l’arena, fins una profunditat de 30 cm, realitzant un intens i continu batut que permet l’eixugat i la ventilació de l’arena gràcies a l’acció de l’aire i dels raigs ultravioletes del sol. El material arreplegat travessa unes malles garbelladores de diferents calibres que separen els desperdicis per a depositar-los en tremuges que es buiden sobre un vehicle contenidor.

Tots els anys es realitza un llaurat en profunditat per a oxigenació de l’arena, de manera que per volteig s’expose l’arena profunda a l’acció dels raigs solars i els seus efectes esterilitzants destruïsquen els fongs i bacteris que creixen en les capes profundes.

Enllaç

Turisme Benicàssim-platges: descripció i galeria fotogràfica

Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua