Inici » Platges (manteniment) » Infraestructures i serveis

PER TEMES

 

Infraestructures i ServeisPASSAREL·LES: S’instal·laran per a afavorir i millorar l’accés a dutxes i llavapeus i per a facilitar als usuaris l’accés al mar. Es col·locaran amb caràcter desmuntable, encara que una part es deixarà instal·lada tot l'any. La quantitat de passarel·les depén de les condicions de l'entorn i del nombre d'usuaris, però sempre hi haurà un mínim de 10 metres des del Passeig en direcció a la mar. Vegeu plans d'ubicació.

           

ÉS INOPERANT PER AL SERVEI DE NETEJA QUE ARRIBEN FINS A LA MAR, JA QUE IMPEDEIX EL PAS DELS VEHICLES DE NETEJA.

DUTXES I LLAVAPEUS: Es col·locaran amb caràcter permanent i romandran actius tot l'any. S'instal·laran sobre plataforma de formigó i tindran un sistema de desguàs per mitjà d'un pou drenant o fossa filtrant. No està permés usar-hi sabons ni detergents. En temporada alta es netejaran diàriament, es desinfectaran setmanalment i s'hi faran controls microbiològics.

          

PAPERERES: Es col·locaran al final de les passarel·les per a facilitar-ne l'ús. S'instal·laran cada 50 metres com a mínim.

CONTENIDORS: Es col·locaran ternes de depòsits de residus en punts estratègics segons les condicions de l'entorn i del nombre d’usuaris.

PUNTS ACCESSIBLES: Constaran del següent mobiliari adaptat: lavabo, dutxa, vestidor i zona d’ombra. Serà complementari el servei d’atenció al discapacitat, monitors i cadires amfíbies. L’itinerari de vianants del passeig marítim estarà adaptat amb una rampa d’accés amb una pendent màxima del 6% i un ample mínim d’1,8 metres. Es reservaran places d’estacionament per a discapacitats en els accessos a estos punts.

Vegeu platges accessibles.

ÀREES LUDICOESPORTIVES: A les platges de Benicàssim disposem d'una àmplia gamma d'àrees de jocs infantils (de 3 a 7 anys) i juvenils (de 8 a 14 anys). A més, hi ha diverses zones amb infraestructures per a practicar esports com el volei platja, futbol platja, basquetbol platja i rugbi platja.

SENYALITZACIÓ: Es col·locaran al passeig marítim senyals per a indicar els serveis i les pautes de comportament en la platja, en especial les prohibicions. A més, tindrem la senyalització marítima d’eixida i entrada d’embarcacions.

           

ACCESSOS: La neteja i agranat de les escales i rampes d’accés a les platges correspon a l’empresa concessionària de la neteja viària.

BALISAMENT I CANALS D’ENTRADA I D'EIXIDA D’EMBARCACIONS: S'instal·laran d'acord amb la normativa vigent d'aplicació. Hi ha 10 punts d'entrada/eixida al llarg de tota la costa benicassuda.

ESTES ZONES SÓN LES ADEQUADES PER A DEIXAR LES EMBARCACIONS; PER TANT QUEDA TOTALMENT PROIHIBIT DEPOSITAR EMBARCACIONS FORA DE LES ZONES BALISADES.

 

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS COMPLEMENTARIS

PLATJA                                           

 VORAMAR      

 ALMADRAVA 

  TORRE      

 TERRERS       

HELIÒPOLIS  

LAVABOS FIXOS PASSEIG           2           4            1           3*           6
WC QUÍMICS ARENA           1           --            1            --            1 
SALVAMENT/SOCORRISME           1           1            1            2            5 

MÒDUL PER A PMR LAVABO/DUTXA/VESTIDOR

          --           1           --           --           --
PUNTS ACCESSIBLES           1            1            1             --            1 
PAPERERES          
TERNES RECICLATGE           2            2            2            2            4 
DUTXES           7            6            10            10            23 
LLAVAPEUS           10            9            10            18           29 
PASSAREL·LES (Metres)           350            300            350            600             850 
OFICINA TURISME            --             --            1             --             1 
BIBLIOTECA DEL MAR            --            1             --             --             1 
ÀREA JOCS            4            2            3             2             12 
CANAL ENT/EIX EMBARCAC.            1            2            1            2             5 
BARET            --           1           1            1            0
ESPIGÓ IL·LUMINAT            --           --           1            1             --
BANDERA BLAVA           SI           SI           SI            SI            SI
Q-QUALITAT           SI           SI           SI            --            --
ISO 14.001           SI           SI           SI            SI            SI

* Els lavabos de la platja dels Terrers són tots accessibles per a PMR. Dos estan ubicats a la zona del botavara y l'altre en la passarel·la de fusta a l'altura de l'Escola de Vela.

          

     BIBLIOTECA DEL MAR PLATJA HELIÒPOLIS                    BARET PLATJA ALMADRAVA