Inici » Platges (manteniment) » Normes generals d'utilització

PER TEMES

 

Normes generals d’ús de les zones de bany


La utilització de les platges serà lliure, pública i gratuïta per als usos comuns i acords amb la naturalesa d’aquestes i sempre que es realitzen d’acord amb les lleis i reglaments vigents, en especial en allò que ha indica l’Ordenança municipal de seguretat i gaudi i aprofitament del litoral municipal de Benicàssim.

-  No es permet fer un ús diferent del propi a les dutxes, llavapeus, lavabos, així com netejar els estris de cuina, llavar-se amb sabó, xampú o qualsevol altre producte detergent.

-  Utilitze els llavapeus i les dutxes només durant el temps necessari, fomentant l’estalvi en la utilització de l’aigua.

-  No és permés als usuaris de la platja o de l’aigua de mar tirar cap classe de deixalla a la platja o la mar, com restes de menjar, llandes, botelles, puntes de cigarret, corfes de llavors comestibles, ni deixar-hi abandonats mobles, carrets, palets, botelles, envasos de plàstic, bosses, caixes, embalatges, etc.. S’ha d’utilitzar les papereres o contenidors que s’instal·len per a tal fi.

-  Les puntes de cigarret no són biodegradables; guarde-les i tire-les a les papereres.

-  Complisca les advertències dels senyals i la normativa litoral, i en especial, amb les banderes de senyalització d’habilitació per al bany, amb les recomanacions del personal de Creu Roja, amb la Policia Local i amb el personal municipal responsable de la neteja i del manteniment.

-  Respecte la tranquil·litat i el descans dels altres.

-  No es permet acampar.

-  Utilitze adequadament els lavabos públics.