Inici » Platges (manteniment) » Residus generats a les platges

PER TEMES

 

Residus generats en les platges


Tres són les classes de residus que s’acumulen generalment en les platges:

  • Algues: Tenen un caràcter ocasional, en especial quan hi ha temporals o mar moguda. Són retirades i depositades en abocador autoritzat.
  • Residus inerts: Procedents de la neteja mecànica, del rastellat i garbellament de l’arena amb les màquines netejadores de platges. Estan formats fonamentalment per pedres i cudols de dimensió reduïda, plàstics, fustes i puntes de cigarret. Aquests residus es retiren i depositen en abocador autoritzat.
  • Residus sòlids urbans: Procedents del buidatge de papereres i de la neteja manuel de l’arena. Aquests residus són retirats diàriament en temporada alta i són gestionats per l’empresa responsable de l’arreplega de fems i voluminosos.

Ocasionalment, també es depositen a les platges animals morts, taulers de fusta, bidons de plàstic... en definitiva, objectes de grans dimensions i que són gestionats adequadament segons la classe de deixalla.