Inici » Platges (manteniment) » Qualitat de l'aigua i de l'arena

PER TEMES

 

Qualitat de l’aigua i de l’arena


La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge és l’organisme responsable del control i vigilància de la qualitat de les aigües de bany a la Comunitat Valenciana, a través del Programa de Vigilància i Control de les Zones de Bany, basant-se en els criteris establits per la legislació vigent. Durant la temporada de bany, ha d’informar de la valoració realitzada a aquestes, tant a la població en general com a ajuntaments i al Ministeri de Sanitat i Política Social.

Les activitats que s’inclouen dins del Programa de Control de les Aigües de Bany són:

-  Control analític de les aigües de bany i posterior qualificació basant-se en la legislació.

-  Control analític de les lleres que aboquen a la mar i que puguen incidir en la qualitat de les aigües de bany.

-  Inspecció visual de les zones de bany, en què es valoren: l’aspecte de l’aigua, la neteja de l’arena i l’estat dels accessos i infraestructures.

La temporada de bany comprén des de l’1 de juny fins al 15 de setembre. La legislació vigent obliga a realitzar controls durant la temporada de bany amb una periodicitat quinzenal, més un mostratge 15 dies abans de començar la temporada.

Els aspectes que es valoren de la zona de bany són:

-  Resultats analítics dels paràmetres microbiològics analitzats en l’aigua de bany.

-  Característiques de l’aigua: coloració, transparència, la presència o no de residus flotants, olis, bromeres i algues.

-  Característiques de l’arena i la presència de residus dels banyistes, els d’origen marí, de quitrà, d’algues, la presència d’animals o de vehicles.

Per al control analític eficaç, s’utilitzen punts de mostratge en les zones de més afluència de banyistes, on aquest puga donar una informació que siga representativa de la qualitat de la zona de bany. Amb els resultats obtinguts es fa una valoració, i s’atorga per a cada un dels aspectes valorats, una qualificació a la zona de bany que pot ser:

EXCEL·LENT – BONA – SUFICIENT - INSUFICIENT

Els resultats de les analítiques de les cinc platges s’exposen en els cartells anunciadors distribuïts pel passeig marítim.