Inici » Ciutadania » Processos selectius. Oposicions

PER TEMES

 

Ocupació pública. Oposicions


 

BASES GENERALS PER A L'ACCÉS AL TREBALL PÚBLIC EN L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM 

PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA DE L'ANY 2018

Aprovació definitiva Plantilla Pressupostària any 2018.Publicada en BOP 76 del 26/06/2018. 

Oferta d'Ocupació Pública: : Publicada en el BOP 95 de 09-08-2018.

BORSA DE TREBALL D' AUXILIARS DE BIBLIOTECA

Borsa de Treball d' Auxiliars de Biblioteca. Publicada en BOP 19/10/17 

CONSERGE D'ESCOLA INTERÍ/INA

Publicació de Borsa de Treball en BOP 7/04/2018 

BORSA DE TREBALL D'ORDENANCES DE BIBLIOTECA

Constitució de Borsa de Treball d'Ordenances de Biblioteca.

BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/TIVES

ANUNCI DECRET CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL. PUBLICAT BOP CASTELLÓ NÚM. 103 DE 28/08/2018. 

  BORSA DE TREBALL D'OPERARIS/ÀRIES POLIESPORTIU

ANUNCI de creació de Borsa de Treball.  Publicada en BOP 83 del 12/07/2018.

OFICIAL DE MANTENIMENT INTERÍ/INA

Borsa de Treball d' Oficial de Manteniment. Publicada en BOP del 8/06/19.

BORSA DE TREBALL DE T.A.G.

Anunci de 31 d'octubre de 2019. Constitució de Borsa de Treball de Tècnics/as d' Administració General. PROCÉS SELECTIU FINALITZAT.

PROGRAMA FOMENT D' OCUPACIÓ EMPUJU / ORDENANÇA

Acta de selecció Ordenança del 17/09/19

Termini de reclamacions o al·legacions 5 dies hàbils, del 18 al 24 setembre 2019, inclós.

PROGRAMA FOMENT D' OCUPACIÓ EMCUJU / TÈC. TURISME

Acta de selecció Tècnic/a Turisme del 17/09/19

Termini de reclamacions o al·legacions 5 dies hàbils, del 18 al 24 setembre 2019, inclós.

PROGRAMA FOMENT D' OCUPACIÓ EMCUJU / TÈC. OCUPACIÓ

Acta de selecció Tècnic/a Ocupació del 17/09/19

Termini de reclamacions o al·legacions 5 dies hàbils, del 18 al 24 setembre 2019, inclós.

PROGRAMA FOMENT D'OCUPACIÓ EMCORP / OPERARIS BRIGADA

Acta de selecció 2 Operaris Brigada de data 22/10/19

Termini de reclamacions o al·legacions 5 dies hàbils, del 23 al 29 octobre 2019, inclós.

 BORSA DE TREBALL D'ENGINYER/A D'OBRES PÚBLIQUES

Bases constitució d'una Borsa de Treball temporal ITOP. Publicades en BOP del 6/02/2020 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 7 al 17 de febrer de 2020, inclós.

Llista provisional d' aspirants admesos/ses i exclosos/ses. Data de celebració del primer exercici de l'oposició queda SUSPESA. Nova data quan finalitze l'Estat d'Emergència.

Conforme al punt Dècim de la Resolució de 20 de maig de 2020 del Congrés dels Diputats, amb efectes des de l'1 de juny de 2020 es reprendrà el còmput de terminis administratius, suspesos durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.

El termini de subsanació relatiu a la Llista provisional d'aspirants exclosos finalitzarà el día 1 DE JUNY DE 2020.

Llista definitiva d'aspirants admesos/ses i exclosos/ses. Data del primer exercici de l'oposició: 7/07/2020.

PROCÉS SELECTIU DOS PLACES AGENTS DE POLICIA LOCAL FUNCIONARIS DE CARRERA

Bases del procés selectiu. Publicades en BOP del 03/02/2020 y BOE del 12/03/2020

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 13 de març al 14 d'abril de 2020, inclós.

NOTA: Si el/la aspirant figura com a demandant d'ocupació en els Centres Servef de la Generalitad o organisme equivalent amb una antiguitat mínima de 6 mesos, s'aplicarà una reducció del 90 per cent sobre la tarifa. La condició de demandant d'ocupació haurá d'acreditar-se acompanyant el DARDE a la instància.  

Modificació de les Bases selectives. Publicada en BOP 59 del 16/05/2020.

Conforme al punt Dècim de la Resolució de 20 de maig de 2020 del Congrés dels Diputats, amb efectes des de l'1 de juny de 2020 es reprendrà el còmput de terminis administratius, suspesos durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.

El termini de presentació d'instàncies es reprendrà el dia 1 de juny fins al 26 de juny 2020, tots dos inclusivament.

PROCÉS SELECTIU DE TRES PLACES D'OFICIAL DE POLICIA LOCAL FUNCIONARIS DE CARRERA

Bases del procés selectiu. Publicades en BOP del 03/02/2020 y BOE del 12/03/2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 13 de març al 14 d'abril de 2020, inclós. 

Modificació de les Bases selectives. BOP 59 del 16/05/2020.

Conforme al punt Dècim de la Resolució de 20 de maig de 2020 del Congrés dels Diputats, amb efectes des de l'1 de juny de 2020 es reprendrà el còmput de terminis administratius, suspesos durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.

El termini de presentació d'instàncies es reprendrà el dia 1 de juny fins al 26 de juny 2020, tots dos inclusivament.

BORSA DE TREBALL D'OPERARIS DE LA BRIGADA D'OBRES A TRAVÉS DEL SISTEMA D'OPOSICIÓ

Qüestionari primer exercici 

Respostes correctes primer exercici 

Acta 3 - 02/07/2020  - Correcció primer exercici, data de revisió i convocatòria segon exercici 
Acta 2 - 30/06/2020 -  Realització del primer exercici 
Acta 1 - 29/06/2020 - Calendarització i criteris primer exercici

 

Bases del procés selectiu. Publicades en BOP del 15/02/2020 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 16 de febrer al 25 de febrer de 2020, inclòs

Represa del procés selectiu. Decret publicat en BOP nº63 del 26/05/2020.  

Llista provisional d'aspirants admesos/ses i exclosos/ses i composició del Tribunal de selecció.

Termini de subsanació: del 29 de maig al 2 de juny de 2020, inclós.

Llista definitiva d'aspirants admesos/ses i exclosos/ses. Data de realització del primer exercici de la oposició: 30/06/2020.

BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS DE TURISME A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONCURS

Bases del procés selectiu. Publicades en BOP del 3/03/2020

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 4 al 13 de març de 2020, inclós

Llista provisional d'aspirants admesos/ses i exclosos/ses, composició del tribunal i data de realització del concurs.

Termini de subsanació: del 2 al 8 de juny de 2020, inclós.

Llista definitiva d'aspirants admesos/ses i exclosos/ses.

ELS ASPIRANTS NO DEUEN ASISTIR A LA SESIÓ DEL TRIBUNAL DEL 11 JUNY 2020.

Acta del Tribunal de selecció del 11-06-2020. Inici baremació concurs.

Acta del Tribunal de selecció del 15-06-2020. Resultat provisional concurs.  Termini de d'al.legacions: del 17 al 22 de juny, inclós.  Data de realització entrevista: dijous 18 de juny de 2020. 

Acta del Tribunal de selecció del 18-06-2020. Realització entrevistes personals. Convocatòria nova data entrevistes: 23 de juny de 2020, a les 9:30 hores en la "Casa Abadía". 

Acta del Tribunal de selecció del 19-06-2020. Realització entrevista personal.

Acta del Tribunal de selecció del 23-06-2020. Resolució al.legaciones, resultat definitiu del concurs i proposta de borsa de treball.

Decret de constitució de Borsa d'Ocupació Temporal d'Auxiliars de Turisme.