Inici » Ciutadania » Processos selectius. Oposicions

PER TEMES

 

Ocupació pública. Oposicions


BASES GENERALS PER A L'ACCÉS AL TREBALL PÚBLIC EN L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM 

PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA DE L'ANY 2018

Aprovació definitiva Plantilla Pressupostària any 2018.Publicada en BOP 76 del 26/06/2018. 

Oferta d'Ocupació Pública: : Publicada en el BOP 95 de 09-08-2018.

3 OPERARIS DEL POLIESPORTIU PER PROMOCIÓ INTERNA

Bases selectives per a la provisió de 3 Operaris Poliesportiu - Promoció interna. Publicada en BOP 27/11/2018 

Termini de presentació de sol·licituds: Del 12 de juny al 1 de juliol de 2019 

BORSA DE TREBALL de Trebajadors/es Socials 

Borsa de treball de Trebajadores Socials. Publicada en el BOP de 24/11/2015.

BORSA DE TREBALL d'operaris/àries de la Brigada d'Obres

 Constitució de Borsa de Treball. PROCÉS SELECTIU FINALITZAT.

BORSA DE TREBALL d'Auxiliars de Turisme

 Constitució de Borsa de Treball. PROCÉS SELECTIU FINALITZAT. 

3 AGENTS DE POLICIA LOCAL, FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA

 Borsa de Treball d'Agents de Policía Local. Publicació en BOP de 29/06/2017.  

BORSA DE TREBALL D'UN/A PROFESSOR/A FPA ÀREA CIENTÍFIC-TECNOLÒGICA I FRANCÉS

Borsa de Treball de Profesores de FPA Àrea científic-tecnològica i francés.

BORSA DE TREBALL D' AUXILIARS DE BIBLIOTECA

Borsa de Treball d' Auxiliars de Biblioteca. Publicada en BOP 19/10/17 

CONSERGE D'ESCOLA INTERÍ/INA

Publicació de Borsa de Treball en BOP 7/04/2018 

BORSA DE TREBALL D'ORDENANCES DE BIBLIOTECA

Constitució de Borsa de Treball d'Ordenances de Biblioteca.

BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/TIVES

ANUNCI DECRET CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL. PUBLICAT BOP CASTELLÓ NÚM. 103 DE 28/08/2018. 

  BORSA DE TREBALL D'OPERARIS/ÀRIES POLIESPORTIU

ANUNCI de creació de Borsa de Treball.  Publicada en BOP 83 del 12/07/2018.

OFICIAL DE MANTENIMENT INTERÍ/INA

Borsa de Treball d' Oficial de Manteniment. Publicada en BOP del 8/06/19.

BORSA DE TREBALL DE T.A.G.

Bases selectives per a la constitució d'una Borsa de Treball de T.A.G. Publicades en BOP del 8/06/2019.

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 al 18 de juny, inclós.

La llista provisional d'admesos/ses i exclosos/ses es publicarà en aquesta web del 25 al 30 de juliol 2019.