Inici » Ciutadania » Processos selectius. Oposicions

PER TEMES

 

Ocupació pública. Oposicions


BASES GENERALS PER A L'ACCÉS AL TREBALL PÚBLIC EN L'AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM 

PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA DE L'ANY 2018

Aprovació definitiva Plantilla Pressupostària any 2018.Publicada en BOP 76 del 26/06/2018. 

Oferta d'Ocupació Pública: : Publicada en el BOP 95 de 09-08-2018.

3 OPERARIS DEL POLIESPORTIU PER PROMOCIÓ INTERNA

Bases selectives per a la provisió de 3 Operaris Poliesportiu - Promoció interna. Publicada en BOP 27/11/2018 

Termini de presentació de sol·licituds: Del 12 de juny al 1 de juliol de 2019 

Anunci: Llista provisional/definitiva d'admesos i exclosos, composició del Tribunal i data de realització del primer exercici de l'oposició.

BORSA DE TREBALL de Trebajadors/es Socials 

Borsa de treball de Trebajadores Socials. Publicada en el BOP de 24/11/2015.

BORSA DE TREBALL d'operaris/àries de la Brigada d'Obres

 Constitució de Borsa de Treball. PROCÉS SELECTIU FINALITZAT.

BORSA DE TREBALL d'Auxiliars de Turisme

 Constitució de Borsa de Treball. PROCÉS SELECTIU FINALITZAT. 

3 AGENTS DE POLICIA LOCAL, FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA

 Borsa de Treball d'Agents de Policía Local. Publicació en BOP de 29/06/2017.  

BORSA DE TREBALL D'UN/A PROFESSOR/A FPA ÀREA CIENTÍFIC-TECNOLÒGICA I FRANCÉS

Borsa de Treball de Profesores de FPA Àrea científic-tecnològica i francés.

BORSA DE TREBALL D' AUXILIARS DE BIBLIOTECA

Borsa de Treball d' Auxiliars de Biblioteca. Publicada en BOP 19/10/17 

CONSERGE D'ESCOLA INTERÍ/INA

Publicació de Borsa de Treball en BOP 7/04/2018 

BORSA DE TREBALL D'ORDENANCES DE BIBLIOTECA

Constitució de Borsa de Treball d'Ordenances de Biblioteca.

BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/TIVES

ANUNCI DECRET CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL. PUBLICAT BOP CASTELLÓ NÚM. 103 DE 28/08/2018. 

  BORSA DE TREBALL D'OPERARIS/ÀRIES POLIESPORTIU

ANUNCI de creació de Borsa de Treball.  Publicada en BOP 83 del 12/07/2018.

OFICIAL DE MANTENIMENT INTERÍ/INA

Borsa de Treball d' Oficial de Manteniment. Publicada en BOP del 8/06/19.

BORSA DE TREBALL DE T.A.G.

Bases selectives per a la constitució d'una Borsa de Treball de T.A.G. Publicades en BOP del 8/06/2019.

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 al 18 de juny, inclós.

Llista provisional d'admesos/ses i exclosos/ses, composició del Tribunal i data de realització del primer exercici.

Termini de subsanació de sol·licituds: del 1 al 5 de agost de 2019, inclós.

Llista definitiva d'admesos/ses i exclosos/ses. DATA DE REALITZACIÓ DEL PRIMER EXERCICI MODIFICADA: 12 setembre 2019 a les 11:00h en la Casa de Cultura.

Acta del Tribunal de data 12-09-2019. Realització del primer exercici de la fase d'oposició.

QÜESTIONARI PRIMER EXERCICI OPOSICIÓ. RESPOSTES CORRECTES.

Acta del Tribunal de data 17-09-2019. Correcció del primer exercici de la fase d'oposició.

Anunci de data 25 de setembre de 2019.  Data revisió primer exercici oposició 2/10/2019.

Acta del Tribunal de data 02-10-2019. Resultats definitius del primer exercici i data de realització del segon exercici de l'oposició: 10-10-2019 a les 10:00 hs en la Casa de Cultura.

Acta del Tribunal de dataa 10/10/2019. Realització del segon exercici de la fase d'oposició.

Acta del Tribunal de data 16/10/2019.  Inici de la correcció del segon exercici de la fase d'oposició.

Acta del Tribunal de data 17/10/2019. Resultats del segon exercici i data de revisió.

 Acta del Tribunal de data 23/10/2019. Revisió del segon exercici i realització del concurs.

 Termini de reclamacions: Del 24 al 28 de octobre, inclós.

Acta del Tribunal de data 29/10/2019. Resultat final del concurs-oposició i proposta de constitució de Borsa de Treball. 

Anunci de 31 d'octubre de 2019. Constitució de Borsa de Treball de Tècnics/as d' Administració General


PROGRAMA FOMENT D' OCUPACIÓ EMPUJU / ORDENANÇA

Acta de selecció Ordenança del 17/09/19

Termini de reclamacions o al·legacions 5 dies hàbils, del 18 al 24 setembre 2019, inclós.

PROGRAMA FOMENT D' OCUPACIÓ EMCUJU / TÈC. TURISME

Acta de selecció Tècnic/a Turisme del 17/09/19

Termini de reclamacions o al·legacions 5 dies hàbils, del 18 al 24 setembre 2019, inclós.

PROGRAMA FOMENT D' OCUPACIÓ EMCUJU / TÈC. OCUPACIÓ

Acta de selecció Tècnic/a Ocupació del 17/09/19

Termini de reclamacions o al·legacions 5 dies hàbils, del 18 al 24 setembre 2019, inclós.

PROGRAMA FOMENT D'OCUPACIÓ EMCORP / OPERARIS BRIGADA

Acta de selecció 2 Operaris Brigada de data 22/10/19

Termini de reclamacions o al·legacions 5 dies hàbils, del 23 al 29 octobre 2019, inclós.