Inici » Ciutadania » Cementeri

PER TEMES

 

Cementeri municipal


 

Els tràmits administratius relacionats amb el cementeri (nínxols, trasllats, certificats d'enterro, etc.) s'efectuen en la Secretaria de l'Ajuntament.

Per a trasllats

Cal aportar, amb la instància de sol·licitud:
• Fotocòpia del DNI del sol·licitant
• Autorització de la Conselleria de Sanitat, previ certificat de defunció
• Autorització de l'exhumació

Els certificats de defunció s'expedeixen en el Jutjat de Pau
Els certificats d'enterro s'expedeixen en l'Ajuntament (Secretaria)

Horari de visites (*)

Hivern: des del 15 de setembre al 14 d'abril: de dilluns a diumenge, de 9 a 17 h
Estiu: des del 15 d'abril al 14 de setembre: de dilluns a diumenge de 9 a 19 h

(*) Degut a la pandèmia provocada per la COVID-19, a partir del pròxim dia 27 de maig de 2020, l'horari de visites del cementeri municipal serà el següent:

DE DILLUNS A DIVENDRES:  DE 9 A 13 H.
DISSABTES: DE 9 A 13 H. I DE 17 A 19 H.

Aquest horari romandrà vigent fins que les autoritats corresponents determinen la seua possible modificació.

DECRET DE L'ALCALDÍA SOBRE OBERTURA DEL CEMENTERI MUNICIPAL A PARTIR DEL 27/05/2020 

Contacte

Ajuntament de Benicàssim
Secretaria - Secció Estadística
Tel.: 964 300 962, ext. 221
Adreça-electrònica: secretaria@benicassim.org

  

Regidor delegat

D. Clemente Martín Tena

Encarregada del cementeri municipal

Dª. Adela García

 

TRÀMITS

ACCÉS A TRÀMITS EN LA SEU ELECTRÒNICA