Inici » Urbanisme i Activitats » Pla General d'Ordenació Urbana (revisió gener 2018)

PER TEMES

 

Pla General d'Ordenació Urbana (revisió gener 2018)


ÍNDEX DOCUMENTACIÓ PGOU

I. Normes urbanístiques vigents

II. Modificacions puntuals en tramitació

III. Base gràfica del Pla General
    III.1 Consulta gràfica en línia
           Plànols d'Estructura Urbana (Plànols sèrie D), a escala 1/2000
           Plànols de Qualificació del Sòl (Plànols sèrie C), a escala 1/5000
    III.2 Descàrrega de fulls en format PDF

IV. Metadades i informació per a registradors

 

I. Normes urbanístiques vigents

Ací estan totes les normes en vigor, disponibles en format PDF (Portable Document Format) d'Adobe. Pot descarregar-les i obrir-les amb el visor gratuït, o bé consultar-les directament des del navegador (amb el plug-in corresponent).

1. Pla General d'Ordenació, actualitzat a GENER de 2018, que inclou fins a la modificació puntual del PGOU núm. 69.
2. Planejament de desenvolupament:

Les noves alteracions que s'incorporen són les modificacions puntuals 67 i 68, així com el resultat del Recurs de Cassació 2838/2009 del Tribunal Suprem.

 

II. Modificacions puntuals en tramitació 

 

 

III. Base gràfica del Pla General

Incorpora les noves ordenacions resultants dels plans modificatius, plans de desenvolupament i estudis de detall vigents.
Data de la darrera actualització: Gener de 2018.

Principal planejament de desenvolupament que s'incorpora:

1. Modificació de Classes de Sòl:

 • Benicàssim Golf. Segons Recurs de Cassació 2838/2009 del Tribunal Suprem.

2. Planejament parcial de desenvolupament:

 • Sector PRR-1.
 • Sector PRR-5.
 • Sector PRR-6.
 • Sector Pontazgo.

3. Desenvolupaments en sòl urbà, que suposen modificació sobre l'ordenación del PGOU aprovada en 1994.

 • U.E. 16, 17 i 18.
 • U.E. Montornés.
 • U.E. Guadiana.
 • Pla Especial de les Vil·les.
 • Reordenació de zones verdes en el centre urbà de Benicàssim.
 • Pla Especial Recinte Festivals.
 • Pla Especial Suport Logístic Festivals.
 • etc...

4. Modificacions Puntuals del PGOU, fins a la núm. 69 inclosa.

5. Situació i emplaçament d'edificacions incloses en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Municipal (aprovat el 17/11/2006).

6. Situació i emplaçament dels BIC situats en el terme municipal, així com el seu entorn de protecció.

 

III.1 Consulta gràfica en línia

Es pot consultar la cartografia del PGOU de tots els fulls del terme al mateix temps.
El visualitzador es basa en el visor raster OpenSeadragon per a Javascript.
Es pot usar amb el RATOLÍ (arrossegar amb botó esquerre per a moure, roda per a zoom) i amb el teclat:
Moure: W,S,A,D / ↑,↓,←,→
Zoom: +,- / Maj+W,Maj+S / Maj+↑,Maj+↓
Vista inicial: 0 (zero)

VISOR PLÀNOL D'ESTRUCTURA URBANA (Plànols sèrie D), a escala 1/2000

VISOR PLÀNOL DE QUALIFICACIÓ DEL SÒL (Plànols sèrie C), a escala 1/5000

 

III.2 Descàrrega de fulls en format PDF

Escala 1:2000 Escala 1:5000
Full A (1,49 MB) Full A (762 KB)
Full B (4,48 MB) Full B (2,63 MB)
Full C (3,86 MB) Full C (899 KB)
Full D (5,13 MB) Full D (0,98 MB)
Full E (2,58 MB) Full E (2,96 MB)
Full F (2,21 MB) Full F (1,68 MB)
Full G (3,02 MB) Full G (419 KB)
Full H (10,1 MB) Full H (5,71 MB)
Full I (3,20 MB) Full I (625 KB)
Full J (1,36 MB)   
Full K (reservat per a futur ús)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Metadades i informació per a registradors

Descripció: Pla General d’Ordenació Urbana de Benicàssim
Publicador: Ajuntament de Benicàssim, Secció d’Urbanisme
Data: Gener de 2018
EPSG: 23031
Sistema de referència: European Datum 1950 (ED50)
Projecció: Universal Transverse Mercator fus 31 hemisferi nord (UTM31N)
Extensió global:
     Nord: 4.442.000
     Sud: 4.432.000
     Est: 240.000
     Oest: 255.000
Estructura urbana (sèrie D), escala 1/2000:
     Nord: 4.440.050
     Sud: 4.433.125
     Est: 244.957'6
     Oest: 252.037'6
Qualificació del sòl (sèrie C), escala 1/5000:
     Nord: 4.442.000
     Sud: 4.432.000
     Est: 240.000
     Oest: 255.000