Inici » Padró d'Habitants » Renovació d'estrangers

PER TEMES

 

RENOVACIÓ D'ESTRANGERS


Renovació

Les persones estrangeres que no siguen nacionals d’un país membre de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa i que no tinguen permís de residència permanent han de renovar periòdicament la inscripció en el padró d’habitants.

La renovació és cada dos anys a comptar des de l’última inscripció en el padró o des de l’última renovació.

La no-renovació comportarà la baixa de la inscripció en el padró per caducitat.

L’Ajuntament de Benicàssim avisa per carta les persones que hagen de renovar l’empadronament.

Confirmació

Les persones estrangeres que siguen nacionals d’un país membre de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu, i aquells que sense pertànyer a aquests països disposen de targeta de residència de Règim Comunitari (familiars de comunitaris) així com els ciutadans amb permís de residència permanent, han de confirmar la inscripció en el padró d’habitants.

TRÀMIT

Renovació de la inscripció padronal

Confirmació de residència per a estrangers comunitaris i assimilats així com per a estrangers amb residència permanent