Inici » Padró d'Habitants » Certificats

PER TEMES

 

CERTIFICATS


Certificat d'empadronament o residència

El certificat d'empadronament és el document amb el qual es dóna fe de la residència i el domicili habitual d'una més persones en el municipi.

Certificat empadronament de la unitat familiar

L'empadronament de la unitat familiar és el document que inclou el grup de persones unides per llaços familiars o convivencials, empadronades en un mateix domicili.

Certificat empadronament històric

Quan es necessite acreditar la residència o empadronament en un període determinat, anterior a l'any 1996. Cal indicar en la sol·licitud els domicilis complets (carrer i número) on residia la persona en els anys per als quals se sol·licita el certificat.

Informe de convivència

L'informe de convivència acredita que una persona resideix en un domicili i que en eixe domicili resideixen a més altres persones. És un document públic i fefaent que reflecteix les dades de totes les persones inscrites en un mateix domicili en el padró municipal d'habitants. La Policia Local emetrà informe en el qual es verifique que realment viuen en el domicili.

TRÀMITS

Certificat d'empadronament o residència

Certificat empadronament unitat familiar

Certificat empadronament històric

Informe de convivència